Jazzstipendium till Roland Nordmarks minne

Roland Nordmark, som var med om att starta Jazz i Piteå för 20 år
sedan och var ordförande 1990-2006, har hastigt avlidit och föreningen
Jazz i Piteå har beslutat att upprätta en stipendiefond till Rolands minne,
under namnet "Roland Nordmarks minnesfond". Ur fonden ska stipendier delas
ut till lovande unga jazzmusiker. Roland ivrade varmt för att föreningen
skulle ha en ungdomssektion och att konserterna skulle inledas av ett
förband från Framnäs eller Musikhögskolan.

Bidrag till fonden kan sättas in på bankgiro: 5071-0466 Nordmarks minnesfond.

 

Stipendiat 2020
2020 års stipendiat Ludvig Björklund från Jazzkandidatprogrammet på Musikhögskolan i Piteå. Foto: Aste Blomstedt

 

Stipendiat 2020
Jazz i Piteå:s ungdomsstipendium år 2020 på 5.000 kr ur Roland Nordmarks minnesfond delades ut till gitarristen Simon Kolmodin som studerat två år på Framnäs folkhögskolas kurs för jazzmusiker. Foto:Aste Blomstedt

 

Stipendiat 2019
Jazz i Piteå:s stipendiat 2019 på Musikhögskolan Sofie Andersson. Foto: Aste Blomstedt

 

Stipendiat 2019 Stipendiat 2019
2019 års stipendiater Märta Dahlström, Framnäs Jazzmusiker och Mattias Nyman, Dans och Musikskolan i Piteå . Foto: Aste Blomstedt

 

Stipendiat 2018
Kerstin Nordmark flankerad av Jazz i Piteå:s stipendiater 2018 Benjamin Löfgren och Rasmus Hansén. Foto:Aste Blomstedt

 

Stipendiat 2017 Stipendiat 2017
2017 års stipendiater Hannes Dahlbäck och Ludwig Björklund . Foto: Aste Blomstedt

 

Stipendiat 2016
2016 års stipendiat Sanna Nordlund. Foto: Aste Blomstedt

 

Stipendiat 2015
2015 års stipendiat Lars Ullberg. Foto: Aste Blomstedt

 

Stipendiat 2014
2014 års stipendiat Leonard Werme

 

Stipendiat 2013
2013 års stipendiat Albin Vesterberg

 

Stipendiat 2012
2012 års stipendiat Amadeus Wedberg

 

Stipendiat 2011
2011 års stipendiater Samuel Muntlin och Nadja Hamouchi
tillsammans med Jazz i Piteå:s ordförande Aste Blomstedt

 

Stipendiat 2010
Emma Asplund, första stipendiaten ur Roland Nordmarks minnesfond. Utdelare Aste Blomstedt